ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
PRYWATNY WYNAJEM MIESZKANIA CZ.1 (NR 26) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
PODATEK VAT PRZY WYNAJMIE
Osoby, które posiadają mieszkania lub lokale pod wynajem, nie zawsze wiedzą, jakie obowiązki na nich ciążą w związku z wynajmem i jak dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego, a w niektórych przypadkach również VAT-u.
Przed rozpoczęciem wynajmu swojej nieruchomości musimy przeanalizować kilka aspektów w celu określenia, jaki sposób rozliczenia jest dla nas najbardziej korzystny oraz jaki będzie to miało związek z naszymi dotychczasowymi przychodami.
Przede wszystkim należy określić status najemcy (czyli osoby posiadającej nieruchomość przeznaczoną pod wynajem), bo od tego będzie zależało dalsze postępowanie. Głównie chodzi tu o prześledzenie, czy najemca będzie zobowiązany do odprowadzania podatku VAT od wynajmowanego mieszkania. Wszyscy zazwyczaj skupiają się na określeniu, jak rozliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od najmu, ale nie wszyscy wiedzą, że powinni też rozliczać się z VAT-u wynajmując mieszkanie osobie trzeciej. W dalszej części artykułu rozpatrzę różne przypadki w zależności od tego, kto jest najemcą nieruchomości.

1. Najemca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Przychody z najmu prywatnego nie są opodatkowane podatkiem VAT pod warunkiem, że lokal wynajmowany jest na cele mieszkalne. Jeśli lokal wynajmowany jest na przykład na biuro, wówczas należy naliczyć podatek VAT, ale tylko wtedy, gdy przychód ten przekroczy 150 000 zł rocznie.
Przykład: Jeżeli w ciągu roku zarobimy na wynajmie lokalu na cele usługowe 120 000 zł, to w kolejnym roku limit do VAT liczymy od początku, ale jeżeli np. w listopadzie przekroczymy próg 150 000 zł, to od tego momentu musimy już odprowadzać od najmu podatek VAT i w tym, i w kolejnych latach.

2. Najemca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca czynnym podatnikiem podatku VAT
Przychody z najmu prywatnego są opodatkowane podatkiem VAT (WAŻNE!).
Pomimo że jest to najem prywatny i przychody z niego są rozliczane oddzielnie od przychodów z działalności, to jednak gdy podatnik zgłosi się jako czynny podatnik VAT, wówczas i najem prywatny podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nie ma tu znaczenia, czy jest to najem mieszkania do celów mieszkalnych czy do celów usługowych.

3. Najemca: małżeństwo, żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej
W tym wypadku opodatkowanie podatkiem VAT jest analogiczne jak w przypadku pierwszym, a więc wynajmując lokal na cele mieszkalne nie opodatkujemy przychodów z tytułu najmu podatkiem VAT. Jeśli jednak wynajmujemy do innych celów, w momencie przekroczenia przychodu w wysokości 150 000 zł musimy rozpocząć opodatkowanie przychodów z najmu podatkiem VAT.
Jeśli nieruchomość wchodzi w skład wspólnego majątku małżonków, wówczas są dwie możliwości rozliczenia przychodów z najmu.
a) Każdy z małżonków w swoim rocznym PIT-cie wykazuje połowę przychodów z najmu (chyba że jest ustalona inna proporcja własności, wówczas każdy wykazuje przychód proporcjonalny do udziałów w mieszkaniu)
b) Przed datą zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy z najmu (a więc przed 20-tym dniem miesiąca następnego po miesiącu, w którym rozpoczęty został wynajem mieszkania) małżonkowie złożą w urzędzie skarbowym oświadczenie, że przychody z tytułu najmu rozliczać będzie tylko jeden z małżonków - ze wskazaniem który - wówczas wskazany małżonek rozlicza w swoim PIT-cie całość przychodów z tytułu najmu.
Oczywiście obydwa powyższe przypadki mają zastosowanie tylko wówczas, gdy małżonkowie rozliczają swoje dochody w oddzielnych PIT-ach rocznych

4. Najemca: małżeństwo, gdzie jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT
W takiej sytuacji mamy trzy możliwości rozliczenia pod kątem opodatkowania przychodów podatkiem VAT. Przeanalizuję je na przykładach.
Przykład nr 1
Państwo Anna i Jan Kowalscy wynajmują lokal na cele mieszkalne. Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT, Pani Anna otrzymuje przychody tylko z tytułu umowy o pracę. Przychód z tytułu najmu wynosi 1000 zł miesięcznie.
Małżonkowie na koniec roku będą składali oddzielne PIT-y roczne. Przychód dotyczący Pani Anny wynosi 500 zł miesięcznie - nie jest opodatkowany podatkiem VAT. Przychód Pana Jana z najmu to również 500 zł miesięcznie, ale on swoją część musi opodatkować podatkiem VAT. Co miesiąc musi w deklaracji VAT, którą składa w swojej działalności gospodarczej, wykazać dodatkową kwotę do opodatkowania w wysokości 500 zł oraz należny podatek VAT 115,00 zł.

Przykład nr 2
Państwo Anna i Jan Kowalscy wynajmują lokal na cele mieszkalne. Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT, Pani Anna otrzymuje przychody tylko z tytułu umowy o pracę. Przychód z tytułu najmu wynosi 1000 zł miesięcznie. Na początku najmu Państwo Kowalscy zgłosili, iż przychody z tytułu najmu będzie rozliczał w całości Pan Jan.
W takiej sytuacji cała kwota przychodu, tj. 1000 zł miesięcznie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Przykład nr 3
Państwo Anna i Jan Kowalscy wynajmują lokal na cele mieszkalne. Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT, Pani Anna otrzymuje przychody tylko z tytułu umowy o pracę. Przychód z tytułu najmu wynosi 1000 zł miesięcznie. Na początku najmu Państwo Kowalscy zgłosili, iż przychody z tytułu najmu będzie rozliczała w całości Pani Anna.
W związku z tym przychody z tytułu najmu nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Bardzo ważne: informację o tym, że przychody z tytułu najmu rozlicza tylko jeden z małżonków, należy złożyć w urzędzie skarbowym w momencie rozpoczęcia wynajmu nieruchomości oraz na początku każdego kolejnego roku, w którym będziemy czerpać przychody z tego tytułu. Nie później niż do 20 stycznia. Jeśli nie zdążymy tego zrobić, wówczas w danym roku małżonkowie muszą rozliczać przychody z tytułu najmu proporcjonalnie do swojego udziału w nieruchomości (zazwyczaj po połowie).

W kolejnym numerze omówię sposoby obliczania i rozliczania podatku dochodowego z tytułu najmu. Serdecznie zachęcam do lektury.
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...