ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI
    « powrót
Certyfikat HEAD UP autora
z cykluZDROWIE
GŁOWY DO GÓRY - WSTRZĄŚNIENIA MÓZGU W SPORCIE (NR 31) 
dr hab. inż. Dariusz Pogocki
Od pewnego czasu świat sportów kontaktowych i światowe media podjęły tematykę prawdopodobnych związków między boiskowymi urazami głowy a przyśpieszonymi zmianami demencyjnymi u byłych zawodników. Korelacje pomiędzy wczesnym występowaniem demencji a przebytymi urazami głowy wydają się być dobrze poznane. W ostatnich latach pojawiły się dziesiątki artykułów naukowych dotyczących tej tematyki. Z prac tych wynika między innymi, iż dla 15-25% populacji obciążonej genetycznie uraz głowy, połączony np. z utratą przytomności, zwiększa prawdopodobieństwo demencji o etiologii zbliżonej do choroby Alzheimera niemal dziesięciokrotnie!

NAUKOWO O PROBLEMIE
Groźne urazy głowy znane jako wstrząśnienia mózgu (ang. concussion) niekoniecznie muszą być związane z utratą przytomności poszkodowanego. Sprawia to, że wstrząśnienia są trudne do zauważenia i wstępnego zdiagnozowania przez osoby nieprzeszkolone. Na pewno nie można przechodzić nad wstrząśnieniami do porządku dziennego, gdyż i one wywołują poważne, choć z pozoru niewidoczne, uszkodzenia tkanki mózgowej. Zachodzące podczas wstrząśnienia uszkodzenia mózgu są wywołane siłami mechanicznymi powstałymi w wyniku przyśpieszeń, które nierzadko mogą kilkudziesięciokrotnie przekraczać wartość przyśpieszenia ziemskiego. Siły te, działając na neurony, powodują uszkodzenie ich błon komórkowych, niekontrolowany wypływ niektórych neuroprzekaźników i jonów potasu do przestrzeni międzykomórkowej, a w konsekwencji zanik potencjału czynnościowego i upośledzenie przekazywania informacji przez aksony (red. część neuronu - wypustka). Bardzo szybko miejsce jonów potasu we wnętrzu neuronów zastępują napływające z zewnątrz jony wapnia. W zależności od skali i rozległości uszkodzenia mogą to być zmiany odwracalne (wyleczalne), jednak w krańcowych przypadkach mogą one prowadzić do apoptotycznej (apoptoza - z gr. w tłumaczeniu dosłownym opadanie liści - naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym) śmierci neuronów. Jeżeli kierunki działających sił nie są skierowane centralnie do środka ciężkości mózgu, jak to ma miejsce w większości przypadków, w materii mózgu powstają naprężenia skręcające, które mogą prowadzić do skręcenia i nieodwracalnego rozerwania aksonów i nekrotycznej śmierci neuronów.
Szczególnie groźne dla mózgu osoby poszkodowanej są wielokrotne wstrząśnienia zachodzące w odstępach czasu krótszych niż potrzebne do przywrócenia równowagi chemicznej i odbudowy uszkodzeń tkanki po urazie. Powtórne wstrząśnienie - spowodowane pośrednio na przykład pochopną decyzją o powrocie zawodnika do gry - może prowadzić nawet do zgonu poszkodowanego na skutek wylewu krwi i wzrostu ciśnienia śródczaszkowego (ang. second impact syndrome).

NA ŚWIECIE
Wstrząśnienia stanowią bardzo poważne zagrożenie dla układów nerwowych dzieci i młodzieży, których mózgi są jeszcze nie do końca ukształtowane. Dlatego w wypowiedziach specjalistów coraz częściej pojawia się wiek czternastu lat jako granica wiekowa, poniżej której nie powinno się uprawiać sportów w ich pełnokontaktowych wersjach. Niektóre organizacje takie jak akademia wojskowa West Point w swojej polityce poszły nawet dalej wycofując futbol i rugby z rozgrywek wewnętrznych i zastąpiły je tzw. futbolem flagowym - znacznie mniej kontaktowym.

Do niedawna wydawało się, że problem zmian neurodegeneracyjnych wywołanych wstrząśnieniami mózgu dotyczy głównie osób uprawiających boks, futbol amerykański i wrestling. Wskazywały na to wyniki badań histopatologicznych mózgów byłych zawodników, które zostały przekazane do badań przez ich rodziny amerykańskiej inicjatywie publiczno-prywatnej Sports Legacy Institute. (Instytucja ta została powołana przez byłego reprezentanta Uniwersytetu Harvarda w futbolu, a później zawodowego "wrestllera" Chrisa Nowinskiego oraz wybitnych neurologów i neuropatologów takich jak dr Robert Cantu i dr Ann Mekce. Jest ona depozytariuszem największej liczby mózgów byłych zawodników.) Niestety powstrząśnieniowe zmiany neurodegeneracyjne opisywane jako CTE (ang. Chronic traumatic encephalopathy) ostatnio wykryto w mózgach byłych: piłkarza i rugbisty (publikacja w języku angielskim: http://www.sportslegacy.org/wp-content/uploads/2014/02/SLI-Soccer-Rugby-Release-Final-2.27.142.pdf...)

Nie czekając na kolejne "hiobowe wieści" federacje narodowe tzw. dyscyplin kontaktowych (rugby union, rugby league, futboli amerykańskiego i australijskiego, hokeja na lodzie, a nawet piłki nożnej) i ich sztaby lekarskie w porozumieniu z organizacjami typu Alzheimer Society opracowują racjonalne podejście do tego problemu - wagę sprawy dostrzegły też międzynarodowe organizacje sportowe takie jak MKOL, IRB, FIFA, IHF, itp.
Federacje te solidarnie popierają wdrażanie procedur wykrywania i oceny wstrząśnień w sporcie SCAT i child-SCAT, a ich symbole widnieją na arkuszach oceny. Już trzecia generacja arkuszy oceny procedury SCAT (ang. Standardized Concussion Assessment Tool) jest wynikiem uzgodnień paneli ekspertów spotykających się pod egidą British Journal of Sports Medicine. (Ostatnie, czwarte takie spotkanie odbyło się listopadzie 2012 roku w Szwajcarii a jego wyniki zostały opublikowane pod tytułem Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012, równolegle w kilku czasopismach międzynarodowych w tym w British Journal of Sports Medicine 2013, 47, 250-25.)

POLSKA - BARDZO POWOLNE DZIAŁANIA
Informacje te i idące za nimi procedury mają zasięg światowy - niestety z wyłączeniem Polski. Nic mi nie wiadomo nawet o chęci wdrażania tych procedur w polskim sporcie. Dlatego, wraz z kolegami (głównie ze środowiska polskiego rugby), przystąpiliśmy do tworzenia stowarzyszenia typu "watchdog", które zajmie się przeprowadzeniem tematu "strząśnienia mózgu i ich konsekwencje" przez polskie instytucje sportowe, naukowe i państwowe. Szukamy sojuszników wśród ludzi uczciwych i rozważnych, którym bezpieczeństwo zawodników i przyszłość sportów leży na sercu. W tej chwili mamy już wsparcie merytoryczne od osób i instytucji zagranicznych na czele ze wspomnianym wcześniej Chrisem Nowinskim i jego środowiskiem. Niestety osoby i instytucje z "polskiego podwórka" na razie milczą - ten niewygodny problem wydaje się być kompletnie niedostrzegany przez MSiT, PKOL, związki sportowe i środowisko lekarskie. Nic mi nie wiadomo o istnieniu baz danych rejestrujących przypadki wstrząśnień ani też o wdrażaniu w polskim sporcie procedur SCAT. Postanowiłem się zająć tym problemem tworząc na gorąco raport dla Polskiego Związku Rugby. Rozpocząłem też publicystykę na łamach portalu RugbyPolska.pl (nick - pogo) i mojego profilu facebooka.

Mimo braku oficjalnej reakcji władz PZR znalazła się grupa ludzi, którzy chcą mnie wspierać w tej inicjatywie. Tymczasem planujemy utworzenie stowarzyszenia zwykłego, które miałoby być grupą nacisku na władze sportowe w Polsce. Wydaje się, że możliwym do osiągnięcia celem jest utworzenie systemu rejestracji przypadków, sprzęgającego aplikację na smartfon/tablet zawierającą procedury SCAT z ogólnopolską bazą danych (wzorowaną na amerykańskich NEISS-AIP, NCAA ISS czy High School RIO). System taki wymuszałby określone zachowania trenerów, lekarzy, ratowników medycznych i sędziów na boisku i poza nim. Niedawna rozmowa z profesorem Markiem Niezgódką - dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego upewniła mnie w tym, że jest to technicznie wykonalne.
Może powinniśmy opracować ogólnopolski system podstawowego szkolenia trenerów z zakresu rozpoznawania wstrząśnień, podobnego do amerykańskiego sytemu rządowego (http://www.cdc.gov/concussion/headsup/youth.html...), który po przejściu półgodzinnego szkolenia online pozwala na uzyskanie certyfikatu takiego, jak ten przedstawiony na ilustracji dołączonej do tego artykułu.
W USA każdy trener pracujący z młodzieżą ma obowiązek uzyskania takiego, minimalnego certyfikatu, a tytuł tego artykułu jest prostym tłumaczeniem hasła - zawołania akcji - HEADS UP!

Jestem pewny, że problem wstrząśnień dotyczy wielu uprawianych w Polsce sportów, a nie tylko rugby, który notabene uważam za "zbiorowy sport walki". Dlatego liczę na życzliwość i wsparcie naszej inicjatywy także ze strony czytelników Kuriera Radzymińskiego. Mówimy przecież o zdrowiu naszych dzieci, które często zachęcamy do uprawiania sportu.
Tym z państwa, których poruszony tutaj temat zainteresował, proponuję użycie skrótów, nazw i nazwisk, które padły w tym artykule jako słów kluczowych w poszukiwaniach za pomocą serwisów Google, facebooka czy youtube. Ostrzegam, oprócz pewnej znajomości fizjologii i języka angielskiego czasami trzeba mieć mocne nerwy.

Dariusz Pogocki - dr hab. nauk chemicznych, absolwent Politechniki
Łódzkiej, Profesor na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, w
którym uzyskał doktorat i habilitację. Podczas stażu podoktorskiego na
wydziale Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu w Kansas po raz pierwszy
zetknął się z badaniami nad mechanizmami molekularnymi procesów
neurodegeneracyjnych towarzyszących chorobie Alzheimera, które to prace
kontynuował po powrocie do Polski. Były zawodnik, a obecnie sympatyk
sekcji rugby warszawskiej Skry. Od ośmiu lat mieszka na Podkarpaciu, gdzie
jest jednym z dwóch trenerów posiadających licencje Polskiego Związku
Rugby. Swoją sportową pasję realizuje pomagając nowopowstałemu klubowi
rugby w Sanoku i tłumacząc, wspólnie z synem, teksty fachowe z języka
angielskiego na polski.

numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...