ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI
    « powrót
MOPRowcy
z cykluSPOŁECZEŃSTWO
MŁODZI MŁODYM (NR 2) 
Anna Borowa
MŁODZIEŻOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RÓWIEŚNICZE (MOPR)
Grupa uczniów Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie od kilku lat czynnie uczestniczy w realizacji programu Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie. Realizacja programu na terenie Miasta i Gminy Radzymin wspierana jest przez lokalne władze samorządowe. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród rówieśników oraz zmniejszenie skali negatywnych, ryzykownych zachowań młodzieży.

Gimnazjaliści-wolontariusze pod opieką pedagog Katarzyny Garwolińskiej poprzez realizację wspólnych pomysłów promują zdrowy i aktywny styl życia. Aby móc pomagać innym tzw. liderzy - członkowie MOPR-u, biorą udział w wyjazdowych seminariach, szkoleniach, warsztatach i profilaktycznych obozach wakacyjnych. Uczestnictwo w programie daje wiedzę na temat zagrożeń związanych z eksperymentowaniem z narkotykami, alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi. Gimnazjaliści udzielają także wsparcia swym rówieśnikom będącym w różnych trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych, w sytuacjach nieprzestrzegania norm i zasad społecznych. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy (przedstawienia profilaktyczne, akcje charytatywne, wspólne zabawy i wyjazdy) ukazują alternatywne formy aktywności dla młodych ludzi. Swoim przykładem utwierdzają rówieśników w przekonaniu, że można bawić się, uczyć i pracować bez agresji, przemocy i używek.
MOPR-owcy nie zapominają również o uczniach słabo uczących się, poświęcając swe wolne chwile na udzielanie koleżeńskich korepetycji. Taka rówieśnicza pomoc przynosi niejednokrotnie pozytywne wyniki w nauce oraz znaczącą poprawę w zachowaniu, buduje motywację, budzi wiarę we własne możliwości i nadzieję, że wytrwała praca nad własnymi słabościami może zakończyć się sukcesem.
Uczniowie należący do MOPR działają na terenie własnego gimnazjum oraz poza nim, m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. Mariana Pisarka czy świetlicy socjoterapeutycznej w Markach. Wśród dotychczasowych inicjatyw Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego znalazły się: warsztaty integracyjne dla uczniów młodszych klas gimnazjum oraz szóstych klas szkoły podstawowej, udział w zebraniach z rodzicami i pogadanki na temat środków uzależniających, warsztaty w klasach drugich gimnazjum na temat szkodliwości palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

W ramach działalności MOPRu są także przygotowane i wystawiane przedstawienia (od napisania scenariusza po odegranie ról na scenie) w szkołach, które prezentowane były m.in. na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w Domu Kultury Ochota. Najważniejsze z nich to: "Opowieści z Olimpu" - przedstawienie profilaktyczne o szkodliwości dopalaczy, które zdobyło nagrodę publiczności oraz I nagrodę za scenariusz dla uczennicy Oli Bartkiewicz (aktualnie absolwentka szkoły), "Śpiąca królewna" - przedstawienie profilaktyczne poruszające problem uzależnienia od alkoholu, "Haj skul mjuzikal" - przedstawienie o trudnych relacjach między rówieśnikami oraz "Dom za Bezcen" - przedstawienie profilaktyczne poruszające kwestie podejmowania złych i dobrych decyzji, w którym wyróżnienie za rolę pierwszoplanową otrzymała uczennica Marta Szczepanik.

Grupa MOPR ma bogato wypełniony kalendarz na bieżący rok szkolny. Niebawem
w Gimnazjum nr 1 w Radzyminie odbędą się otrzęsiny pierwszoklasistów, a przed świętami Bożego Narodzenia "Mikołajki-przebieranki", zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki w Zielonce oraz kwesta na rzecz schroniska dla zwierząt w Rasztowie.

Planowane są także zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym, trwają prace nad scenariuszem nowego przedstawienia, młodzi gimnazjaliści mają także inne plany, które będą wprowadzali w życie. Mówią "de facto, czyż nie pracujemy nad sobą po to by pomagać innym, ale również pomagamy innym, aby pracować nad sobą?".
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...