ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
    « powrót
z cykluPRAWO I KSIĘGOWOŚĆ
LEASING CZY KREDYT? (NR 34) 
Elżbieta Liszewska / Biuro Rachunkowe Helios
Wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie przy zakupie maszyn, samochodów, sprzętu komputerowego czy innych składników majątku firmy. Nie ma jednak na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Każdy musi przeanalizować zalety i wady tych dwóch form zewnętrznego finansowania i odpowiedzieć na pytanie, co w danym momencie będzie dla niego korzystniejsze. Zarówno w leasingu, jak i przy kredycie nie musimy angażować kapitału własnego do sfinansowania naszych zakupów. Jednak już rozliczenie i ujęcie w kosztach w obu formach przedstawia się nieco inaczej.
Przy zakupie składników majątku firmy na kredyt w koszty wliczamy odsetki od kredytu oraz odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kosztami są również wszelkie opłaty manipulacyjne, o ile ich pobranie przez bank nastąpiło już po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji. Jeśli opłaty dotyczące kredytu zostały zapłacone przed wprowadzeniem środka trwałego, to wchodzą one w skład wartości początkowej, zasada ta dotyczy również odsetek od kredytu.

Nasz rynek finansowy oferuje dwa rodzaje leasingu. Są to leasing finansowy i operacyjny.
Przy leasingu finansowym przedmiot leasingu wchodzi w skład środków trwałych korzystającego z leasingu i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W koszty podatkowe wchodzi część odsetkowa raty leasingowej oraz odpisy amortyzacyjne dokonywane przez leasingobiorcę. Jest to mało popularna forma leasingu, szczególnie wśród małych i średnich firm. Jeśli chodzi o ujęcie kosztów, jest ona podobna do kredytu.

Dużo częściej stosowaną formą leasingu jest leasing operacyjny. Umowa leasingu operacyjnego zakłada, że właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. I to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca dostaje od leasingodawcy co miesiąc faktury za korzystanie z przedmiotu leasingu, a na koniec umowy może wykupić przedmiot leasingu po ustalonej cenie.

Leasingobiorca ujmuje co miesiąc w kosztach faktury otrzymane od leasingodawcy. Ustawy nie regulują, jak ma wyglądać harmonogram spłat rat leasingowych, w związku z tym w pierwszym roku leasingu można ustalić spłatę np. 60% przedmiotu leasingu, a w kolejnych dwóch latach po 20%. Tak więc przedsiębiorca potrzebujący kosztów w swojej działalności, może je uzyskać poprzez księgowanie rat leasingowych, czego nie osiągnąłby kupując dany środek trwały za gotówkę i amortyzując go np. 5 lat.

Bardzo korzystnie przedstawia się wzięcie w leasing samochodu osobowego o wartości powyżej 20 tys. euro. Przeanalizujmy właśnie ten przypadek.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych niesie pewne ograniczenia przy zakupie drogich samochodów osobowych. Do kosztów podatkowych nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od kwoty ponad 20 tys. euro wartości początkowej pojazdu. Nie ma takich ograniczeń w leasingu operacyjnym.

PRZYKŁAD:
Przedsiębiorca nabył samochód o wartości 103 000,00 zł. Kurs średni euro ogłoszony przez NBP w dniu przekazania do użytkowania wynosił 4,12.

W przypadku zakupu za gotówkę, leasingu finansowym i przy kredycie samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jego wartość początkowa w euro wyniesie 25 tys. Ustawa pozwala nam na odpis amortyzacyjny nieprzekraczający 20 tys. euro, więc przedsiębiorca zaliczy w koszty przez cały okres amortyzacji jedynie kwotę 82 400,00 zł.

W przypadku leasingu operacyjnego nie ma ograniczeń i przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w koszty całą kwotę, a więc 103 000 zł. Dodatkowo przy odpowiednim sporządzeniu umowy leasingowej może on większą część tej kwoty wliczyć w koszty już w pierwszym roku leasingu. Wszystko zależy od tego, jak ustalony zostanie harmonogram spłat rat leasingowych.

Nie każdy jednak potrzebuje dużych kosztów. Dla przedsiębiorców, którzy nie mają dużych dochodów obecnie, ale przewidują ich wzrost w kolejnych latach, wcale nie jest korzystne generowanie kosztów albo wręcz straty. Dużo korzystniejszy może okazać się w takiej sytuacji kredyt i rozłożenie kosztów amortyzacji na kilka lat niż na przykład szybki leasing operacyjny.

Jeśli chodzi o opłaty manipulacyjne i prowizje, są one podobne zarówno w kredycie, jak i leasingu. Konkurencja na rynku jest duża, więc przy podejmowaniu decyzji dobrze jest poprosić kilka banków i firm leasingowych o oferty dopasowane do naszych potrzeb.

Wracamy więc do pytania tytułowego - leasing czy kredyt? Mam nadzieję, że po lekturze już Państwo wiecie :)
numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...