ROK ZAŁOŻENIA 2011
   
   
  :)
OSTATNI
NR 39 ROK 4
23 marca 2015
 
UKAZUJE SIĘ W (DRUGI) I (CZWARTY)
PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA
I PODAJE OSTATNIE WIADOMOŚCI
Z RADZYMINA I OKOLIC
archiwum!
- POLSKA -MAZOWSZE -Radzymin | Arciechów | Borki | Cegielnia | Ciemne | Dybów Folwark | Dybów Kolonia | Dybów Stary | Emilianów | Janków Nowy | Janków Stary | Łąki | Łosie | Mokre | Nadma Pólko | Nadma Stara | Opole | Popielarze | Ruda | Rżyska | Sieraków | Słupno | Wiktorów | Wolica | Załubice Nowe | Załubice Stare | Zawady | Zwierzyniec
DZIAŁ PUBLICYSTYKI
    « powrót
z cykluEDUKACJA
ZAPOMNIJCIE O OGRODACH (NR 35) 
Mariusz Szewczyk
Zapewne niewiele osób posiada tę świadomość, iż decyzją rady powiatu wołomińskiego z dnia 19 sierpnia b.r. (Uchwała Nr XLV - 507 / 2014) z dniem 1 września 2015 roku likwidacji ulega radzymińskie Technikum Architektury Karajobrazu, funkcjonujące dotychczas w ramach Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka, jednocześnie zmianie ulegnie nazwa szkoły, której nadano nowy tytuł "Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych". W tym samym akcie prawnym postanowiono o przeniesieniu kształcenia w zawodzie technika architekta krajobrazu do technikum zawodowego, wchodzącego w strukturę tego samego zespołu szkół.
W ten oto sposób Radzymin powoli żegna się z prestiżem, który zawdzięcza 60-letniej obecności jednego z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków kształcenia w kraju w dziedzinie kształtowania krajobrazu, produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej.

KOLOR ZIELONY JUŻ NIEMODNY
Za przeprowadzeniem zmian organizacyjnych we wspomnianym zakresie (wg oficjalnych źródeł) mają przemawiać względy praktyczne np. możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych z wybranej grupy zajęć oraz ze zróżnicowania kierunków kształcenia z dominacją kierunku gastronomicznego. Inicjatorzy zmian, czyli dyrektor szkoły oraz rada pedagogiczna przekonują, że obecna nazwa szkół jest nieadekwatna do obecnego głównego profilu szkoły i może wprowadzać w błąd potencjalnych kandydatów. W uzasadnieniu wskazano również, że dotychczasowy zawód ogrodnika nie cieszył się zainteresowaniem absolwentów gimnazjów.

Powyższe argumenty w pewnym stopniu można zaakceptować, jakkolwiek w obliczu poniższych faktów wcale nie brzmią one przekonywująco:
  • w sytuacji nadal sporego zainteresowania nauką w zawodzie technika architektury krajobrazu (T.A.K) - 4 oddziały, ~100 uczniów, nie ma uzasadnionej potrzeby łączenia grup gastronomicznych i architektonicznych, przepisy wręcz ograniczają liczebność międzyoddziałowych grup do 24 osób;
  • w ostatnich czterech latach liczba kandydatów na kierunek T.A.K. nie spada, każdego roku są powoływanie 4 oddziały T.A.K.;
  • w sytuacji niżu demograficznego, który opuszcza gimnazja - decyzja o odstawieniu na boczne tory niszowych kierunków kształcenia i ukierunkowywanie profilu szkoły na kierunki, w których panuje ogromna konkurencja na rynku edukacyjnym i pracy, może być przyczyną problemów z naborem kandydatów.

Jednak największym zaskoczeniem w uzasadnieniu do decyzji władz powiatowych jest jakikolwiek brak odniesienia do faktu utraty, ograniczenia i braku pomysłu na organizację zaplecza warsztatowego, które w przypadku "ZIELONYCH" kierunków wymaga większej przestrzeni niż kierunki gastronomiczne. Jest to problem, który jak powszechnie wiadomo, istnieje od czasu przejęcia szkolnych gruntów przez dewelopera.
Czyżby zatem chodziło o zgrabne zakamuflowanie problemu z pozyskaniem gruntów pod warsztaty szkolne ?!

Wszak nie da się ukryć, że sztuki produkcji ogrodniczej, szkółkarskiej ani zakładania ogrodów nie można się nauczyć wyłącznie z podręczników czy tablic multimedialnych, zatem trudno się dziwić, że szkoła odcięta od zaplecza warsztatowego nie spotyka się z zainteresowaniem kandydatów - najwidoczniej nie jest w stanie zaproponować interesującej oferty. W obliczu braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w terenie, sens kształcenia zawodowego stoi pod znakiem zapytania.

BURMISTRZ NIE PŁAKAŁ PO ZIELONYCH TERENACH
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że regres jednego z najbardziej unikalnych kierunków kształcenia zawodowego, kuźni architektów krajobrazu wynika z porażającej nieudolności burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego do wypełnienia zobowiązań porozumienia zawartego z władzami powiatu, na podstawie którego gmina Radzymin zobowiązała się do zakupu 0.7 ha gruntów pod warsztaty szkolne ZSTZ.
Jednak do dnia dzisiejszego burmistrz nie wywiązał się z tej obietnicy, jak również nie wykonał uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie 69/VII z 2007 roku ws. pozyskania ww. gruntów. Tymczasem jeszcze do niedawna gmina Radzymin dysponowała bardzo skutecznym instrumentem - władztwem planistycznym, dzięki któremu istniała możliwość wynegocjowania korzystnych warunków pozyskania gruntów dla szkoły, jednak po przekształceniu pozostałych gruntów oświatowych na budowlane w 2008 i 2013 roku, szanse te zostały bezpowrotnie zaprzepaszczone.

"KUPCIE DROGĘ OD DEWELOPERA", czyli TRANSAKCJA WIĄZANA
Grzechem obecnych władz powiatowych bez cienia wątpliwości jest próba zamiecenia problemu pod dywan, bowiem dopiero we wrześniu b.r. okazało się, że nawet obecny mocno ograniczony teren warsztatów (1800m2) znajduje się na terenie dewelopera, o czym poinformował na sesji wicestarosta Konrad Rytel przybywający do Radzymina z misją "KUPCIE DROGĘ OD DEWELOPERA". Władze powiatu zamiast naciskać na władze Radzymina na uregulowanie własności gruntów jeszcze przed przeprowadzeniem zmian w planach przestrzennych, doprowadziły do sytuacji, w której to deweloper postawił ich pod ścianą uzależniając dokonanie transakcji sprzedaży od pomyślnego wyniku głosowania uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie odpłatnego nabycia przez gminę ślepej drogi osiedlowej za kwotę 240 tys. zł. W ten oto sposób sprytny przedsiębiorca oprócz gminnej rekompensaty za drogę w wysokości 240 tys. zł, dodatkowo zainkasuje niemałą kwotę z tytułu sprzedaży działki ze szklarniami, na którą w budżecie powiatu zarezerwowano kwotę 300 tys. zł.

A MOŻE JEDNAK?
Istnieje dość liczna grupa osób (w tym ze środowisk branżowych) przekonana, że Radzymin nie powinien się definitywnie rozstawać z "Terenami Zielonymi", gdyż w tym kierunku kształcenia istnieje ogromny potencjał, a największy problem zespołu szkół dotyczący braku zaplecza warsztatowego można rozwiązać w prosty sposób, przekazując na ten cel nieruchomość o pow. 6ha, którą gmina pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach komunalizacji mienia skarbu państwa.

Jednak kluczem do pomyślnego zrealizowania tego pomysłu jest wprowadzenie do władz gminy i powiatu osób otwartych na pomysły i nieskompromitowanych udziałem w paśmie nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, który od wielu lat dotyka jeden z największych symboli Radzymina - Zespół Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka.

numer ->
SZKOŁY
• EDUKACJA
SZCZʌLIWI, KTÓRZY POMAGAJĄ...  14.06.2015
s. M. Salezja Gierałtowska CSSE
Żeby powstało Szkolne Koło Caritas, wystarczy wniosek dyrekcji szkoły skierowany do diecezjalnej Caritas. Koło otrzymuje opiekuna koœcielnego i opiekę Caritas podczas prowadzonych akcji. To może stać się w dowolnym momencie roku szkolnego, nie ma tu żadnych ograniczeń, a pożytki wychowawcze mogą [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
Viva España!  31.05.2015
Katarzyna Kaliszuk
W dniach 25–31 maja 2015 r. młodzież z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie brała udział w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek językowych w ramach współpracy międzynarodowej. Tegoroczna, [...]  WIĘCEJ...
W lutym 2015 r. w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie zakończyła się realizacja projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy", w ramach którego uczniowie kształcący się w naszej szkole odbyli staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i [...]  WIĘCEJ...
• EDUKACJA
AFRYKAŃSKIE KLIMATY W CZARTORYSKIEJ  20.02.2015
Monika Król
Na koniec karnawału w Zespole Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej zagościli ciemnoskórzy goście z Afryki. Ale... mimo dzikiego wyglądu i egzotycznych wygibasów mówili po polsku. No tak, to nie Murzyni, a zuchy i harcerze z Hufca Zalew.   WIĘCEJ...
• EDUKACJA
III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  18.02.2015
oprac. ZSO w Radzyminie
18 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. R. Żulińskiego, nad którym patronat objął starosta powiatu wołomińskiego. Adresatami zmagań matematycznych byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z [...]  WIĘCEJ...
II Debata Burmistrzowska
I Debata Burmistrzowska
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...